افسانه | فکرت

ردپای باورهای وهابیت در عهد عتیق تقابل کلیم‌الله و موسای خشمگین
۲۰ - بهمن - ۱۳۹۹
درآمدی بر کتاب «موسی»
ردپای باورهای وهابیت در عهد عتیق تقابل کلیم‌الله و موسای خشمگین

گرهارد فون‌راد یکی از مهم‌ترین مفسران عهد عتیق در قرن بیستم است. کتاب «موسی» او برای اولین‌بار سال ۱۹۴۰ چاپ شد. فون‌راد اغلب پژوهش‌های خود درباره تورات یا کتاب مقدس را براساس دو روش «نقد قالب» و «نقد سنت (تاریخ ...