اقتصاد چین

دکترین اقتصادی چین، یک ایده بی‌سابقه است
30 - فروردین - 1399
دکترین اقتصادی چین، یک ایده بی‌سابقه است

کشور چین طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، تا جایی که به جدی‌ترین و قدرتمندترین رقیب اقتصادی و تجاری آمریکا که اقتصاد برتر دنیاست، تبدیل شده است. آمارها و بررسی‌های جهانی نشان می‌دهند در آینده‌ای نه ...