اقتصاد کاپیتالیستی

بدون نظریه، شریعت منزوی و بی‌اثر می‌شود
۱۹ - مهر - ۱۳۹۹
بدون نظریه، شریعت منزوی و بی‌اثر می‌شود

«ما چطور می‌آییم در اینجا، می‌خواهیم یک رشته اقتصاد اسلامی درست بکنیم؟ ما چندتا روایت و آیه داریم برای اینکه اگر تورم بالا رفت چه‌جور بخواهیم کنترلش بکنیم؟ چند آیه و روایت داریم که رشد اقتصادی با چه فرمولی باید ...