الاهیات

تعارض میان علم و دین (بخش اول)
۱۸ - مرداد - ۱۴۰۰
مصاحبه با استاد منصور نصیری:
تعارض میان علم و دین (بخش اول)

آیا علم و دین به معنای واقعی در تعارض با هم هستند و گزاره‌های یکدیگر را نفی می‌کنند؟ در واقع باید از چند بُعد به این بحث نگاه کرد. اولین نکته مقدماتی توجه به دیدگاه‌هایی است که درباره ارتباط با علم ...

فلسفه اسلامی باید عصری شود
۲۴ - شهریور - ۱۳۹۹
فلسفه اسلامی باید عصری شود

محمد فنایی اشکوری، در سال ۱۳۴۰ در رودسر گیلان به دنیا آمد. وی دروس خارج فقه و اصول را نزد آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و دروس فلسفه و عرفان را نزد حضرات آیات جوادی آملی، حسن‌زاده آملی و مصباح ...