الهیات فمنیستی

نگاهی نقادانه به الهیات فمنیستی
۱۰ - آذر - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش ششم
نگاهی نقادانه به الهیات فمنیستی

چنانچه ذکر شد اولین مسأله‌­ای که در الهیات فمنیستی مورد انتقاد قرار گرفت، بحث جنسیت برای خدا بود. نه تنها عقل جنسیت را برای خدا رد می­‌کند که جنسیت­ مندی خدا مورد انتقاد ادیان ابراهیمی دیگر از جمله یهودیت و ...

مهم­ترین مبانی الهیات فمنیستی
۱ - آذر - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش پنجم
مهم­ترین مبانی الهیات فمنیستی

الهیات فمنیستی دو مرحله بسیار مهم را پشت سر گذاشته است. مطالبی که در یادداشت­‌های قبلی ذکر شد، در ارتباط با مرحله اول یعنی مرحله صرفاً انتقادی بود. در مرحله بعدی متألهان فمنیسم با ورود به مباحث الهیات بالمعنی الاخص ...

بازخوانی انتقادات فمنیسم به آموزه‌­های مسیحیت
۱۵ - آبان - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش چهارم
بازخوانی انتقادات فمنیسم به آموزه‌­های مسیحیت

قسمت دوم: گناه نخستین و زنان بعد از آیات ناظر به خلقت انسان و نقدهای به حقی که فمنیست­‌ها به آن وارد کردند، آیات در ارتباط با گناه نخستین و علت هبوط انسان از عالم بالا به عالم پایین و ماده ...

انتقادهای فمنیست‌ها به آموزه­‌های مسیحیت (جایگاه زن در کتب مقدس)
۴ - آبان - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش سوم
انتقادهای فمنیست‌ها به آموزه­‌های مسیحیت (جایگاه زن در کتب مقدس)

قسمت اول: آیات در ارتباط با خلقت انسان یکی از عمده‌ترین مباحث الهیات فمنیستی بعد از مباحث خداشناسی، جایگاه زن در کتب مقدس بود. از نظر فمنیست­‌ها کتاب مقدس به عنوان مهم‌­ترین سند و مرجع الهی مسیحیت تاثیر بسیار مهمی بر ...

انتقادهای فمنیست‌­ها به آموزه‌­های مسیحیت(خداشناسی)
۲۷ - مهر - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش دوم
انتقادهای فمنیست‌­ها به آموزه‌­های مسیحیت(خداشناسی)

از مهم‌ترین ویژگی­‌های الهیات فمنیستی این است که به تاثیر هر اعتقادی در موقعیت­‌های اجتماعی دقت و توجه دارد و هر اندیشه الهیاتی را در ارتباط با این منظر مورد بررسی قرار می­‌دهد. یکی از برجسته‌ترین و مهم‌ترین مباحثی که ...

تاریخچه الهیات فمنیستی
۲۰ - مهر - ۱۴۰۰
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش اول
تاریخچه الهیات فمنیستی

جریان­‌های فمنیستی که در اواخر قرن18 و اوایل قرن19 حرکت انتقادی خود را شروع کرده بودند؛ در روند این حرکت حوزه‌­های مختلفی را تحت پوشش قرار دادند. این حوزه‌­ها از مسائل اجتماعی و حقوقی شروع شد و به مباحث فلسفی، ...