الگوهای مردسالارانه

زن در مکتب عاشورا و فمینیسم
۱۱ - مهر - ۱۴۰۰
زن در مکتب عاشورا و فمینیسم

فمینیسم به دلیل پرداختن صرف به بایدهای حقوق زنان و احراز ازطرح نبایدهای حقوق وتکالیف زنان، فاقد یک جهان بینی منسجم است. از این رو محصول نیاز جامعه غرب در عصر ودوره‌ای خاص  به جهت  کسب حداقل حقوق انسانی برای ...