الگوی زیارت

نگاهی به کتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین»
26 - سپتامبر - 2021
نگاهی به کتاب «مدنیت، عقلانیت، معنویت در بستر اربعین»

پیاده روی اربعین پدیده ایست که مدیریت آن کاملا مردمی و خودجوش است که مداخله نهادهای حاکمیتی و خروج از طبیعت مردم محوری این منسک آسیب جدی به هویت این پدیده تمدنی می‌رساند. با این وجود تنها راه آن است ...