امام‌حسین

توحید عاشورایی
۲۰ - شهریور - ۱۳۹۹
توحید عاشورایی

معنویت عاشورایی بر مبانی و اصولی استوار است که به برخی از آن‌ها با روش حدیث‌محورانه (با محوریت احادیث امام‌حسین علیه‌السلام) اشاره می‌کنیم.   معرفت خدا معنویت عاشورایی بن‌مایه معرفت به «خدا» از رهگذر اطاعت از «امام» دارد. همان‌طور که امام‌حسین علیه‌السلام فرمود: ...