امام جعفر صادق

ابتناء و بسط علوم اسلامی در پرتو معنویت
۲۵ - شهریور - ۱۳۹۹
ابتناء و بسط علوم اسلامی در پرتو معنویت

محمدمهدی جهان‌پرور، پژوهشگر و نویسنده، در یادداشت کوتاهی با عنوان ابتناء و بسط علوم اسلامی در پرتو معنویت به اجمال به نقش امامان معصوم در گسترش علوم اسلامی پرداخته است: نحن ولاه امرالله و خزنه علم الله: ماییم والیان امر خدا ...