امام صلح

پاکسازی اذهان از شبهات بی‌اساس
27 - شهریور - 1399
پاکسازی اذهان از شبهات بی‌اساس

اخیرا فایلی در فضای مجازی درباره تحریف‌های عاشورا دست‌به‌دست می‌شود که گوینده ضمن بیان نقدهای خود در باره برخی تحریف‌ها و انحراف‌های مربوط به منابع نهضت عاشورا و مجالس عزاداری -که البته بعضا بحق است- شبهات متعددی را نیز –فهرست‌وار- ...