امر عقلانی

گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی
۲۰ - بهمن - ۱۳۹۹
گذار از فقه فردی به فقه نظام رمز تحقق دولت‌سازی اسلامی

 آقای دکتر! قبل از اینکه به موضوع اصلی گفت‌وگو یعنی جایگاه عدالت در منظومه فکری انقلاب اسلامی بپردازیم، یک سؤال مقدماتی دارم: آیا ما اساساً می‌توانیم از چیزی به نام «منظومه فکری انقلاب اسلامی» نام ببریم؟ چون جریان‌های فکری متعددی ...