امنیت زنان

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)
۳ - تیر - ۱۴۰۰
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)

1. خود نقیضی لایحه در اهداف یکی از اهداف اصلی این لایحه که در ماده یک بدان تصریح شده است حمایت از انسجام خانواده است. در حالی که تبعات اجرایی کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از محتوای لایحه، در تضاد با این ...

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش اول)
۲۹ - خرداد - ۱۴۰۰
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش اول)

بررسی انتقادی کلیات لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تقدیمی دولت و باز اصلاح این لایحه تحت عنوان «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت»، موضوع این نوشتار است. روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش اسنادی ...