امید تعهد زا

امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی

تعریف واژه امید وابسته به جهان بینی است که از آن برخواسته است. امید در جهان بینی مادی یک برساخته ارتباطی–اجتماعی و یا حاصل احساسات انسانی است که بر اساس زیست شناسی تکاملی شکل گرفته است و از مشتقات مثبت ...