امید

امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
امید راهبرد تحقق آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی

تعریف واژه امید وابسته به جهان بینی است که از آن برخواسته است. امید در جهان بینی مادی یک برساخته ارتباطی–اجتماعی و یا حاصل احساسات انسانی است که بر اساس زیست شناسی تکاملی شکل گرفته است و از مشتقات مثبت ...

مواجهه نظریه پردازان فروپاشی با زیبایی‌های جامعه ایران
۱۶ - فروردین - ۱۳۹۹
مواجهه نظریه پردازان فروپاشی با زیبایی‌های جامعه ایران

کچوئیان هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی دارای مدرك دكترای جامعه شناسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فعال در زمینه نظریه‌های كلان جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی معرفت است. دو حادثه مهم در زندگی دكتر حسین كچویان پس ...