انتشار اطلاعات

اجتماعات اینترنتی و مزایا و زیان های آنها برای جوانان
9 - اردیبهشت - 1400
اجتماعات اینترنتی و مزایا و زیان های آنها برای جوانان

ارسطو انسان را «حیوانی اجتماعی» می‌نامد و مردم قرن‌هاست که می‌دانند جوانان برای تکامل و تبدیل شدن به بزرگسالانی سالم به حضور در اجتماعات نیاز دارند. همه گیری فعلی نگرانی‌هایی را در مورد اثرات انزوا بر رشد اجتماعی و روانی ...