انحطاط | فکرت

رای خواص به زندگیِ بدون عزت و عدالت
۷ - آبان - ۱۳۹۹
رای خواص به زندگیِ بدون عزت و عدالت

انتخاب مردم در زمینه‌های مربوط به حکمرانی همیشه بر آینده خود آن‌ها و تبعا تاریخ تاثیرگذار بوده است؛ همانطور که انتخاب مردم در زمان امام‌حسن(ع) تاریخ را به‌گونه‌ای متفاوت رقم زد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه ...