اندیشه‌های سکولاری

جدایی دین از جامعه، موجب گرایش جامعه به مکاتب انحرافی می‌شود
۱۰ - دی - ۱۳۹۹
جدایی دین از جامعه، موجب گرایش جامعه به مکاتب انحرافی می‌شود

بحث جدایی دین از جامعه همواره از سوی مخالفان انقلاب اسلامی مطرح می‌شود و در برخی کشورهای جهان نیز به‌کار گرفته شده است. اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی دارای تاریخچه و ابعاد گوناگونی هستند و نیز در صورت اجرا، جامعه‌ی هدف ...