اندیشه‌ورزی

روانشناسی توهین به پیامبر اسلام(ص) در مغرب‌زمین
۱۳ - آبان - ۱۳۹۹
روانشناسی توهین به پیامبر اسلام(ص) در مغرب‌زمین

سابقه هتک حرمت قرآن و پیامبر(ص) در غرب مربوط به چندسال اخیر نیست و سال‌هاست جریان‌های افراطی ضداسلام به شکل‌های مختلف به دین اسلام، پیامبراعظم(ص)، قرآن‌کریم و مسلمانان توهین می‌کنند. پروفسور حمیدرضا یوسفی، استاد تاریخ تفکر و روانشناسی تعامل در ...

فلسفه الهیات بالمعنی الاخص منتشر شد/ درآمدی بر خداشناسی فلسفی
۹ - تیر - ۱۳۹۹
فلسفه الهیات بالمعنی الاخص منتشر شد/ درآمدی بر خداشناسی فلسفی

  فلسفه الهیات بالمعنی الاخص (درآمدی بر خداشناسی فلسفی) پژوهشی فرانگرانه از سنخ فلسفه‌های مضاف درباره خداشناسی فلسفی است. اندیشه‌ورزی درباره خدا و معرفت عقلی ذات و صفات او با بنیادی‌ترین آموزه ادیان الهی، یعنی ایمان به خداوند متعال گره خورده است، ...