انسان شناسی

قلمرو دین، در عصر خیزش اجتماعی اسلام
۹ - آذر - ۱۴۰۰
نگاهی به نگره‌های قلمرو دین: بخش اول
قلمرو دین، در عصر خیزش اجتماعی اسلام

مباحث «قلمرو دین»، «حاجت بشر به دین» و «انتظار بشر از دین» همگی عناوینی است دال بر مسئله‌ای واحد که دانش کلام جدید و یا فلسفه دین وظیفه رسیدگی به آن را دارد. اما چه مسئله‌ای عامل بالاگرفتن تب طرح ...