انسان

معنویت انقلابی؛ جهان‌شمول و انسان‌ساز
17 - آوریل - 2023
معنویت انقلابی؛ جهان‌شمول و انسان‌ساز

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ معنویت حلقه مفقوده زندگی انسان در همه عرصه‌ها و هدایت بخش و جهت دهنده سلوک آدمی خواهد بود. انسان به معنویت از آغاز تا انجام و فرجام زندگی‌اش نیاز ذاتی و نفسی دارد و هرگاه ...

ماه حکمرانی فطرت بر طبیعت انسانی
16 - آوریل - 2023
ماه حکمرانی فطرت بر طبیعت انسانی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ انسان موجودی است که به‌جز برخورداری از بعد مادی و جسمی دارای بعد روحی و معنوی نیز هست. طبیعت به بدن مادی انسان و فطرت به روح مجرد انسان برمی‌گردد. فطرت برخلاف طبیعت و غریزه، ...

پیش‌نیاز فهم گزاره‌های سبک زندگی
7 - فوریه - 2023
پیش‌نیاز فهم گزاره‌های سبک زندگی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ برای فهم گزاره‌های سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از نظامات مورد نیاز انسان ضروری است به دو مؤلفه‌ و متغیر مهم مبانی و اهداف توجه کرد که نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام‌سازی آن دارند که آن‌ها ...

درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان
29 - سپتامبر - 2021
تبیین ویژگی‌های شناختی معرفتی قیام سید‌الشهداء
درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان

انسان آگاه، انسانى كه هستى و نقش انسان و جهت حركت هستى را شناخته، به اين عقيده مى‏‌رسد كه: در اين كاروان متحرك هستى، ركود كمتر از عقب‏گرد نيست و عقب‏گرد جز «تنهايى» نيست و «تنهايى»، در كوير هستى، جز ...

صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا
12 - سپتامبر - 2021
صعود معنوی انسان در زیارت عاشورا

انسان هنوز هم که هنوز است، موجودی ناشناخته است. ابعاد مختلف وجودی، شناخت انسان را سخت نموده است. ساحت‌های وجودی انسان در یک تقسیم کلی به دو قسمت مادی (جسم و بدن) و غیرمادی (معنوی) تقسیم می‌شود. اینکه انسان دارای ...

ضرورت‌های شناخت عاشورا
13 - سپتامبر - 2020
ضرورت‌های شناخت عاشورا

نقش تعیین کننده انتخاب انسان عاشورا، صحنه درگیری دو دیدگاه و دو گونه انتخاب است. «به راستی سال 61 هجری صحنه کشمکش سختی میان دو اراده و آرمان بوده است. یکی اراده حق و خیر و دیگری اراده شر و طغیان» ...

مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او
13 - آگوست - 2020
مکتب فرانکفورت؛ در نوسان میان اثرپذیری از هیدگر و دشمنی با او

اندیشمندان و نویسندگان سرشناس و دردآگاه مکتب فرانکفورت همواره نیم‌نگاهی به هیدگر و آثار و آرای او افکنده‌اند. توجه و طرز نگرش آنان به هیدگر و آشنایی‌شان با او در یک سطح و اندازه نبوده است. برخی مانند هربرت مارکوزه ...

ضروریات گفتگوی موفق
19 - آوریل - 2020
ضروریات گفتگوی موفق

سعادت دنیوی و اخروی انسان بیش از هرچیز محصول تفکر اوست. چنانکه در حدیث آمده: تفکر یک ساعت، برابر با ارزش هفتاد سال عبادت است. گفتگوی علمی موفق آن است که در باور ما تحول ایجاد کند. این تحول صورت‌های ...

تجمعات؛ افیون انسان
14 - آوریل - 2020
تجمعات؛ افیون انسان

گاه شد‌ت و حدتِ برخی واکنش‌ها معیار مناسبی برای شناخت شدت و وخامت کُنشِ اولیه است. ابعاد بحرانی که کرونا برای بشریت در سرتاسر کره‌ی زمین ایجاد نموده، نوعی واکنش است از سوی آن شعور هوشمند موجود در کائنات، نسبت ...