انسجام اجتماعی

هویت زن در اسلام و غرب: بخش دوم
۱۳ - تیر - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب: بخش دوم

سنخ شناسی، طبقه‌بندی و تفکیک مسائل و اتخاذ رهیافت نظری و روشی قابل دفاع و متناسب با سنخ مسائل مهمترین راهبرد مواجهه با مسائل زنان است. وظیفه علم و کار علمی آن است که با قاعده‌مند کردن و نظام‌ مند ...

کارکردهای اجتماعی عزاداری؛ از ظلم‌ستیزی تا صبر بر مصائب
۱۰ - شهریور - ۱۳۹۹
کارکردهای اجتماعی عزاداری؛ از ظلم‌ستیزی تا صبر بر مصائب

سوگواری در ماه‌های محرم و صفر و عزاداری برای سیدالشهدا و یارانش، یکی از جلوه‌ها و نمودهای اصلی حضور اجتماعی شیعیان در طول تاریخ بوده است، تا آنجا که عزاداری به مؤلفه هویتی شیعیان تبدیل شده و جزئی از هویت ...