انسیه عسکری

نهضت عاشورا، تحقق آیه‌های قرآن در مبارزه با ظلم است
30 - مرداد - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر انسیه عسکری؛
نهضت عاشورا، تحقق آیه‌های قرآن در مبارزه با ظلم است

ارتباط بین مفاهیم قرآنی با نهضت سیدالشهداء از جمله موضوعات مورد پژوهش در بین متفکران و اندیشمندان است. «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» برای بررسی این ارتباط با دکتر انسیه عسکری، عضو هیأت علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) و پژوهشگر علوم ...