انقلاب اسلامی ایران

آیا فوکو از موضع خود در قبال انقلاب اسلامی ایران دست کشید؟
۳۰ - مهر - ۱۳۹۹
آیا فوکو از موضع خود در قبال انقلاب اسلامی ایران دست کشید؟

میشل فوکو، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دو بار به ایران سفر کرد و در هشت گزارشی که برای روزنامه کوریره دلاسرا نوشت با مردم انقلابی ایران همدلی عمیقی نشان داد و انقلاب اسلامی آن‌ها را ستود. بعدها بسیاری از ...