انقلاب جنسی

فمینیسم به مثابه ایدئولوژی زنانه در عصر پسامدرن
۲۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
فمینیسم به مثابه ایدئولوژی زنانه در عصر پسامدرن

مقدمه اگر جنبش زنان را ابزار فرهنگی و اجتماعی برای درخواست عدالت از سوی زنان بدانیم بی شک فمنیسم را باید ایدئولوژی آن در نظر گرفت. فمنیسم برای مشکلات فردی زنان قائل به درمان سیاسی است و معتقد است نارضایتی زنان پدیده‌ای ...

نقد مستند انقلاب جنسی۴
۲۳ - تیر - ۱۳۹۹
نقد مستند انقلاب جنسی۴

شرح فعالیت‌های آقای شمقدری در سری مستندهای انقلاب جنسی عامه مردم به این سبک مستند را می‌پسندند. اگر بخواهیم درباره کاری که آقای شمقدری در هر چهار مستند انجام داد توضیح دهیم باید بگوییم؛ آقای شمقدری یک معضل اجتماعی مثل مساله ...