انقلاب صنعتی

اخلاق سرمایه‌داری و روح جنبش‌های فمینیستی
۹ - آبان - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب: قسمت نهم
اخلاق سرمایه‌داری و روح جنبش‌های فمینیستی

در بخش قبلی بیان کردیم بسیاری از روشنفکران غرب‌گرا درصدد ایجاد این انگاره ذهنی برای مخاطب هستند که؛ جنبش دفاع از هویت و حقوق زن در دل دوران مدرن شکل گرفت بنابراین هویت زن، حقوق زن و احقاق حقوق زن، ...

جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم
۲۷ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
جریان شناسی و بازخوانی رئوس راهبردی فمنیسم

موسسه فرهنگی شناخت با توجه به جایگاه ویژه و موثر زنان در جامعه اسلامی، در ماه جاری نشست تخصصی در حوزه «زن و رسانه» برگزار نمود. یکی از اساتید نشست آقای «دکتر محمدرضا کدخدایی» محقق و پژوهشگر مطالعات زن و ...

انقلاب دیجیتال فرزند خود را می خورد
۱۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
انقلاب دیجیتال فرزند خود را می خورد

بعد از آنکه پلتفرم‌های آنلاین بزرگ بازارهای مجازی متعددی را راه اندازی کردند، شکافی بین اقتصاد واقعی و دیجیتال دهان باز کرده است. همه گیری کرونا نیز با سوق دادن عده همواره بیشتری از مردم به سمت جستجوی کالاها، خدمات ...

گفت وگویی در نگرفت
۱۶ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
گفت وگویی در نگرفت

در یادداشت پیش‌رو به بهانه مناظره عبدالکریم سروش و مصطفی ملکیان در مورد روشنفکری، ملاحظاتی در این بحث خواهیم داشت. به‌طور کلی آنچه در تبارشناسی مساله روشنفکری حائز اهمیت است، سابقه روشنفکری و صورت‌بندی اولیه آن است. بی‌شک در بررسی ...

مقایسه تطبیقی وظیفه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی
۹ - دی - ۱۳۹۹
مقایسه تطبیقی وظیفه دولت در اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اسلامی

مقدمه نظام‌های اقتصادی ریشه در مکاتب مختلف اقتصادی دارند و در هر کدام از مکاتب نظرات مختلفی مطرح و تشریح می‌گردد، به طور‌کلی می‌توان بیان کرد تمام مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری برمبنای توسعه و منفعت بیشتر شکل می‌گیرد. نقش دولت‌ها در مکاتب ...

مالکیت اسلامی برای احیای زمین بود نه برهم‌زدن توازن اقتصادی جامعه
۸ - آبان - ۱۳۹۹
مالکیت اسلامی برای احیای زمین بود نه برهم‌زدن توازن اقتصادی جامعه

در میان متفکران معاصر نام شهید سیدمحمدباقر صدر همواره مورد احترام و توجه اهل اندیشه و صاحب‌نظران حوزه علوم‌اسلامی و نیز علوم‌انسانی بوده است؛ اما تاکنون ایشان را -چنان‌که باید- در قامت «متفکری برای امروز» مورد بحث قرار نداده‌ایم و ...

استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید
۱۹ - مهر - ۱۳۹۹
استعمار؛ روزگاری که با پنبه سر می‌برید

اسمــش هـــم جالــب اســـت و کنجکاو برانگیز. شروعش کمی سخت اما در ادامه آنقدر جذاب می‌شود که مخاطب نمی‌تواند کتاب را زمین بگذارد و 600 صفحه آن را با علاقه دنبال می‌کند. کتاب «امپراتوری پنبه» قرار است از سرمایه‌داری بگوید، ...