انقلاب علمی

چاره‌اندیشیِ سیاستی دربارۀ علومِ انسانیِ اسلامی
۴ - مرداد - ۱۴۰۰
علوم انسانیِ اسلامی و پرسش‌های بنیادین:
چاره‌اندیشیِ سیاستی دربارۀ علومِ انسانیِ اسلامی

[1]. علوم انسانیِ اسلامی، مقوله‌ای از جنس معرفت و علم است و به جهان علم تعلّق دارد، اما عوامل مؤثّر بر آن، تنها به جهان علم تعلّق ندارد. جهان غیرعلم، بر جهان علم اثر می‌گذارد و گاه نیز بسیار تعیین‌کننده ...

بحران علوم، منشأ اصلی پیدایش فلسفه علم
۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
بحران علوم، منشأ اصلی پیدایش فلسفه علم

  مقدمه به احتمال زیاد فلسفه علم مهم‌ترین شاخه فلسفه تحلیلی است. فلسفه تحلیلی در قرن بیستم به‌وجود آمد. بخشی از فلسفه تحلیلی به مباحث منطقی اختصاص دارد و بخشی دیگر به پدیده‌های واقعی می‌پردازد. آن بخشی از فلسفه تحلیلی که ...