انقلاب فرانسه

فهم اربعین در چارچوب مفهوم اجتماعی
۱۷ - شهریور - ۱۳۹۹
فهم اربعین در چارچوب مفهوم اجتماعی

روشن است که در حادثه راهپیمایی اربعین اتفاق نامعمول و غریبی واقع شده و ذهن، تشنه فهم آن است. به‏ رغم اینکه حس ما می‌گوید رخداد بزرگی است، ولی خیلی نتوانستیم به لحاظ مفهومی به آن نزدیک شویم و ببینیم ...