انگیزه

چرا مردم اخبار جعلی را باور می کنند؟
20 - اردیبهشت - 1400
چرا مردم اخبار جعلی را باور می کنند؟

بسیاری از اخبار جعلی بسیار مضحک و بی‌منطق هستند و هیچ پس زمینه درستی ندارند. اما باز هم خوانندگان این خبرها را باور می‌کنند و با به اشتراک گذاشتن آن در شبکه‌های اجتماعی به انتشار هر چه گسترده‌تر این دست ...