اوباما | فکرت

تحــــریم سبـــــــــز
۲ - آذر - ۱۳۹۹
نگاهی به کتاب «سرزمین موعود» باراک اوباما
تحــــریم سبـــــــــز

باراک اوباما در کتاب خاطراتش با عنوان «سرزمین موعود» تشریح کرده که راهبرد آمریکا چگونه پس از فتنه 88 از مذاکره با ایران به اعمال تحریم‌های شدید تغییر پیدا کرد: به‌جز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که هم خودش از انتشار کتاب‌هایش ...