اپلیکیشن‌

«جهان مصالحه‌ها» یا «منازعات پلتفرمی»
۲۰ - شهریور - ۱۳۹۹
«جهان مصالحه‌ها» یا «منازعات پلتفرمی»

فضای مجازی در کشور ما رشد چشمگیری پیدا کرده است. ما به فضای مجازی پرتاب شده‌ایم و در حالتی که هنوز ذهنیت ما با انگاره‌های آن سنخیت پیدا نکرده، تعینات خود را تحمیل و تمامی شوون ما را دستخوش دگرگونی ...