ایدئولوژی اسلامی | فکرت

حکمرانی اسلامی ولایی یعنی نظام با محوریت ولایت باید اتفاق بیفتد
۸ - آبان - ۱۳۹۹
حکمرانی اسلامی ولایی یعنی نظام با محوریت ولایت باید اتفاق بیفتد

چهارمین جلسه درسی دوره آموزشی حکمرانی و سیاستگذاری سازمان بسیج اساتید کشور به صورت وبیناری با حضور اعضای هیأت علمی مسئول و عضو کانون‌ها، کارگروه‌های مطالعات راهبردی، اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی مسأله محور بسیج اساتید سراسر کشور یکشنبه ۱۶ آذرماه ...