ایدئولوژی سیاسی | فکرت

تکلیفمان با تقریرهای متفاوت از مدرنیته روشن نیست
۱۳ - شهریور - ۱۳۹۹
تکلیفمان با تقریرهای متفاوت از مدرنیته روشن نیست

کتاب «سه تقریر رقیب درباره مدرنیته» نوشته دکتر مختار نوری به‌بررسی مواجهه متفکران معاصر غرب با مدرنیته می‌پردازد. نوری در این کتاب سه‌گانه خروج، اعتراض و وفاداری را خلق کرده‌ است. او برای خروج از مدرنیته که به‌معنای نقد مدرنیته ...