ایدئولوژی سیاسی

تکلیفمان با تقریرهای متفاوت از مدرنیته روشن نیست
13 - شهریور - 1399
تکلیفمان با تقریرهای متفاوت از مدرنیته روشن نیست

کتاب «سه تقریر رقیب درباره مدرنیته» نوشته دکتر مختار نوری به‌بررسی مواجهه متفکران معاصر غرب با مدرنیته می‌پردازد. نوری در این کتاب سه‌گانه خروج، اعتراض و وفاداری را خلق کرده‌ است. او برای خروج از مدرنیته که به‌معنای نقد مدرنیته ...