ایده

چرا چیزی به ذهنمان خطور نمی‌کند؟
22 - فروردین - 1400
چرا چیزی به ذهنمان خطور نمی‌کند؟

نعمت الله فاضلی استاد انسان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی یادداشتی به این مسئله پرداخته است که چرا اساتید دانشگاه، کمتر به کار نگارش می‌پردازند؟! با یکی از همکاران دانشگاهی صحبت می‌کردیم و می‌گفت اینکه بسیاری از دانشگاهیان ...