بازارهای مالی | فکرت

بورس، سد راه تولید است
۸ - مرداد - ۱۳۹۹
بورس، سد راه تولید است

بازارهای مالی و فعالیت در این بازارها یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم جامعه شده است. با توجه به رشد غیر طبیعی بازارهای مالی در یک سال گذشته مردم تمایل دارند سرمایه‌ها و نقدینگی خود را در بورس سرمایه‌گذاری نمایند. رشد ...

آیا بورس در رونق تولید نقش دارد؟
۲۱ - تیر - ۱۳۹۹
آیا بورس در رونق تولید نقش دارد؟

تحلیل شما نسبت مواجه مردمی نسبت به بازارهای مالی در دنیا چیست؟ به طور کلی آیا بورس و بورس بازی در تفکر اقتصادی اسلام مورد تایید است؟ در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی اساسا بازارهای شکننده هستند. نوسانات و تلاطمات این بازارها ...