بازی مرکب

آشفته‌ بازار سریال‌سازی در شبکه‌نمایش‌خانگی
۱۲ - آبان - ۱۴۰۰
آشفته‌ بازار سریال‌سازی در شبکه‌نمایش‌خانگی

بازار شبکه‌نمایش‌خانگی از زمانی داغ و پرطمطراق شد که به تدریج کلیشه‌ساختن‌ها و تکراری شدن داستان سریال‌های تلویزیونی، حوصله مخاطب ایرانی را از بین برد و علاوه بر آن سریال‌های زیرزمینی خارجی مانند فرندز، لاست و فرار از زندان با ...