بانوان | فکرت

نقش فمینیسم در تضعیف انگاره‌های زنانگی
۲۶ - آذر - ۱۳۹۹
نقش فمینیسم در تضعیف انگاره‌های زنانگی

نقش زن در اجتماع یکی از نقش‌های فوق‌العاده‌ای است که به رشد و شکوفایی جامعه کمک می‌کند، به بیان دیگر بانوان یک جامعه زیرساخت‌های تعالی در یک جامعه را پایه‌گذاری می‌کنند. مقام معظم رهبری در رابطه با این جایگاه مهم ...