بحث نظری | فکرت

سیره معصومین(ع)، راهنمای ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی
۲۷ - مهر - ۱۳۹۹
سیره معصومین(ع)، راهنمای ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی

یک استاد حوزه گفت: برای ایجاد نظام سیاسی و اقتصادی می‌توان از سیره معصومین(علیهم السلام) بهره برد؛ با خواندن همه نصوص سیره معصومین را به‌درستی درک کنیم و بعد ببینیم هر سیره از چه شأنی صادر شده است. برنامه تلویزیونی ...