بحران مدرنیته | فکرت

حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی(بخش اول)
۱۵ - فروردین - ۱۴۰۰
حقوق متقابل دولت و ملت در مردم سالاری دینی(بخش اول)

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سبب شکل گیری حکومتی شد که با معیارهای رایج مهم در سیاست سازگاری نداشت. این مدل که بر پایه دین استوار بود، شکل گیری پارادایمی از سیاست و حکومت را نشان می‌دهد که مبنای آن ...