بحران هویت

اشاعه سلبریتیسم و افزایش بحران هویت
23 - اسفند - 1399
اشاعه سلبریتیسم و افزایش بحران هویت

پدیده سلبریتیسم از آن جایی منشا گرفت که این قبیل افراد پا را فراتر از چارچوب‌های کاری خود گذاشته و در مورد هر موضوع و مسئله‌ای چه سیاسی و چه اقتصادی به دور از هر گونه تخصصی اظهار نظر کرده ...

نقدی بر فیلم «شب اول هیجده سالگی»
5 - بهمن - 1399
نقدی بر فیلم «شب اول هیجده سالگی»

زمانی که یک دختر به سن 14 سالگی نزدیک می‌شود، آرام آرام سوالاتی در ذهنش رژه می‌روند و اندیشه‌اش را مخدوش می‌کنند که به اندازه دو یا سه سال، ذهن درگیر سوالاتی می‌شود که در صورت عدم پاسخ به آنها ...

روایت ایرانی از دوقطبی آمریکایی
14 - آبان - 1399
روایت ایرانی از دوقطبی آمریکایی

8 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده است. انتخاباتی که موجب شکل گیری فضادی دو قطبی در آمریکا شده و بسیاری از تحلیل گرای فضای بحرانی در دوران پسا انتخابات را برای این کشور پیش بینی می‌کنند. همچنانکه افزایش ...

بحران هویت در آمریکا
23 - تیر - 1399
بحران هویت در آمریکا

ما سعی می‌کنیم مسایل را در قالب موضوعات دیگری در سه «حوزه کارآمدی پلیس»، «فضای اجتماعی» و «بحران هویت در آمریکا» بررسی کنیم. هرکدام از این سه مسأله بخشی از واقعیت‌های بحران اجتماعی و سیاسی در آمریکا را نشان می‌دهد. ...