بحرین | فکرت

مقاومت؛ راهبرد نابودی استکبار و سلطه گری
۱۳ - دی - ۱۴۰۰
دکتر راشد الراشد در گفتگو با فکرت:
مقاومت؛ راهبرد نابودی استکبار و سلطه گری

«مقاومت» تنها گزینه راهبردی برای دفاع از کرامت و حفاظت از دارایی های امت و دیپلماسی و روابط بین الملل ابزار سلطه گری مستکبرین است. دکتر «راشد الراشد» اندیشمند و شخصیت مبارز بحرینی در گفتگوی اختصاصی با «فکرت، رسانه اندیشه ...

تفنگَ انگلیسی
۱۶ - شهریور - ۱۳۹۹
تفنگَ انگلیسی

رئیسعلی دلواری، پسر کدخدای دلوار بود، روستایی کوچک از توابع تنگستان استان بوشهر که به دلیل دلاوری‌های مردمانش دلوار یا دلبار خوانده شده بود. رئیسعلی از سال‌های نوجوانی به تجارت مشغول بود. با شروع جنبش مشروطه، رئیسعلی دلواری ازجمله پیشگامان ...