بخش خصوصی | فکرت

امضاهای طلایی پای انفال
۱۲ - آبان - ۱۳۹۹
امضاهای طلایی پای انفال

مکرراً شنیده‌ایم که نظام اقتصادی اسلامی، نظامی است که نه همچون نظام سرمایه‌داری و نه همچون نظام سوسیالیستی است. گفته شده است که نظام اسلامی نظیر نظام سرمایه‌داری نیست که افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیتی، ثروت‌اندوزی كنند و از طریق ...

ژانر دفاع مقدس هدیه‌ای به سینمای ایران
۱۳ - مهر - ۱۳۹۹
ژانر دفاع مقدس هدیه‌ای به سینمای ایران

هفته بزرگداشت دفاع مقدس را پشت‌سر گذاشتیم و بازهم مباحث مربوط به این حادثه بزرگ تاریخی در سینمای ایران قابل طرح و نظر است. دفاع مقدس حادثه‌ای بود که باعث ایجاد ژانری مجزا در سینمای ایران شد. این ژانر نه ...