برابری

دیده‌بان اندیشه |‌ برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی
17 - شهریور - 1401
شماره چهلم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه |‌ برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی

شماره چهلم نشریه دیده‌بان با عنوان «برابری یا تشابه؛ در جریان‌شناسی عدالت‌خواهی» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، رویکرد جریانات اندیشه‌ای نسبت به عدالت و عدالت‌خواهی، تمایز عدالت‌خواهان در توجه به ساحات سه‌گانه ...

تفاوت جنسیتی: عدالت یا تبعیض؟    
11 - خرداد - 1400
تفاوت جنسیتی: عدالت یا تبعیض؟    

دو مفهوم جنس و جنسیت اگر چه بسیار شبیه هم هستند ولی درای بار معنایی بسیار متفاوتی نسبت به هم هستند. کلمه جنس ناظر بر تفاوت‌های زیستی و طبیعی انسان است و کلمه جنسیت به معنای نقش‌های اجتماعی است که ...