برنامه هفتم توسعه | فکرت

ویژگی و راه‌های تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه
۳۱ - شهریور - ۱۴۰۱
ویژگی و راه‌های تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه

در هفته اخیر، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. ویژگی‌ها و راههای تحقق و چگونگی اجرای این سیاست‌ها، موضوع گفتگوی «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی ...

الزامات اجرای سیاست‌های برنامه‌ی هفتم توسعه
۲۹ - شهریور - ۱۴۰۱
در گفتگو با عضو هیات‌علمی دانشگاه قم بررسی شد؛
الزامات اجرای سیاست‌های برنامه‌ی هفتم توسعه

در هفته اخیر، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نحوه چگونگی اجرا و اثربخشی این سیاست‌ها، موضوع گفتگوی «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر محمدزمان رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم و عضو انجمن اقتصاد ...