برنامه هفتم

ویژگی و راه‌های تحقق سیاست‌های برنامه هفتم
31 - شهریور - 1401
ویژگی و راه‌های تحقق سیاست‌های برنامه هفتم

در هفته اخیر، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. ویژگی‌ها و راههای تحقق و چگونگی اجرای این سیاست‌ها، موضوع گفتگوی «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی ...

الزامات اجرای سیاست‌های برنامه‌ی هفتم
29 - شهریور - 1401
در گفتگو با عضو هیات‌علمی دانشگاه قم بررسی شد؛
الزامات اجرای سیاست‌های برنامه‌ی هفتم

در هفته اخیر، سیاست‌های برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. نحوه چگونگی اجرا و اثربخشی این سیاست‌ها، موضوع گفتگوی «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر محمدزمان رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم و عضو انجمن اقتصاد ...