بزهکاری

تأثیر رسانه بر بروز بزهکاری در جامعه با تأکید بر نقش سلبریتی‌ها
28 - مهر - 1400
تأثیر رسانه بر بروز بزهکاری در جامعه با تأکید بر نقش سلبریتی‌ها

عصر حاضر عصر ارتباطات است و رسانه‌ها و وسايل ارتباط جمعي زندگي اجتماعي انسان‌ها را تحت تأثير خود قرار داده است. رسانه‌ها ابزاري قدرتمند هستند که در زندگي فردي و اجتماعي افراد اثرگذاري بالايي دارند و نقش بزرگي را در ...