بصیرت | فکرت

فعالیت فرهنگی؛«انبوه»یا«هوشمندانه»
۲۵ - آبان - ۱۳۹۹
فعالیت فرهنگی؛«انبوه»یا«هوشمندانه»

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانیِ اخیرِ خویش فرمودند: گاهی «حجمِ» کارِ فرهنگی در دستگاه‌ها زیاد است، درحالی‌که فعّالیّتِ فرهنگی، باید «هوشمندانه» باشد؛ یعنی باید بدانیم در هر جا، به «کدام کارِ فرهنگی» نیاز است و آن کار را انجام بدهیم (آیت‌الله ...