بعثت انبیا

انقلاب اسلامی درصدد تغییر شیوه زیستی تمدن غربی است
5 - اسفند - 1399
انقلاب اسلامی درصدد تغییر شیوه زیستی تمدن غربی است

حسین کچویان در نشست «انقلابات و تاسیس نظم اجتماعی؛ جستاری در باب فهم تمدنی انقلاب اسلامی» به بررسی ظرفیت‌های تمدن‌ساز آن پرداخت. پژوهشکده شهید صدر در ادامه سلسله نشست‌های «تمدن پژوهیِ» سومین نشست خود را با حضور دکتر حسین کچویان، ...