بعثت

بعثت به مثابه تمهیدی برای چارچوب مرجع جهانی اخلاق
۳ - فروردین - ۱۳۹۹
بعثت به مثابه تمهیدی برای چارچوب مرجع جهانی اخلاق

متن زیر یادداشتی است از عبدالله صلواتی، معاون فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که به مناسبت بعثت حضرت ختمی مرتبت (ص) نگاشته شده است؛ خداوند با بعثت پیامبر اکرم (ص) بر مؤمنان منت نهاد: «لَقَد مَنَّ اللهُ عَلَی المُؤمِنینَ اِذ ...