بهره | فکرت

ریشه اظهارنظرهای عجیب درباره اقتصاد اسلامی
۲۰ - مهر - ۱۳۹۹
ریشه اظهارنظرهای عجیب درباره اقتصاد اسلامی

دکتر ایرج توتونچیان، مقاله ای با عنوان «اقتصاد اسلامی، توهم یا واقعی؟»  نوشته و به نقد دیدگاه فوق پرداخته است. توتونچیان از معدود اقتصاد دانانی است که در دهه 60 در تدوین قانون بانکداری بدون ربا در کنار مجلسی‌ها و ...