بودئیسم

سینمای جادوگرانه‌ـ مسیحی یهودیزه انگلیس و آمریکا و سرویس ام.آی.سیکس
12 - مارس - 2020
سینمای جادوگرانه‌ـ مسیحی یهودیزه انگلیس و آمریکا و سرویس ام.آی.سیکس

هری‌پاتر، بی‌شک سمبلی شده از هنر مشترک انگلیسی‌ـ آمریکایی که به اعتراف منتقدان اهل مطالعه، از شاخص‌ترین آثار کابالیستی (عرفان یهودی) در سینمای غرب بوده است. در شرایطی که در ابتدای هزاره جدید، بیداری اسلامی و جهانی در حال فراگیرشدن ...

سلطه مقدس، راهبرد معنوی انگلیس جهت غارت ملتها
سلطه مقدس، راهبرد معنوی انگلیس جهت غارت ملتها

فرهنگ پویا: به عنوان اولین سوال، حضور تاریخی انگلیستان را در هند و راهبردهای اصلی آنان جهت استعمار هند و مناطق اطراف آن را بیان فرمایید. حسین عرب: من یک شمایی از این پروژه‌ای که دارم پیگیری می‌کنم را برای شما ...